Foto's bij de uitreiking van de Cornelis Joppenz prijs
Persbericht
Bram Pater ontvangt Cornelis Joppenszprijs


Op 8 december 2005 ontving Leiden Noordbewoner Bram Pater het Cornelis Joppenszbeeldje uit handen van wethouder Ron Hillebrand. Deze onderscheiding wordt toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor een speciale zaak of op een bepaald terrein voor de stad Leiden.
De heer Pater kreeg de onderscheiding vanwege zijn vele inspanningen voor zijn woonwijk: Leiden Noord. Hij was onder meer bewonersvertegenwoordiger in de stuurgroep Wijkontwikkeling Leiden Noord maar ook daarbuiten spande hij zich veelvuldig in om de wijk te verbeteren. Zijn ongezouten kritiek was daarbij kenmerkend, "maar altijd constructief" aldus Hillebrand. Ook als "hof"fotograaf voor Leiden Noord heeft Pater menige gebeurtenis voor het nageslacht vastgelegd.
Wethouder Hillebrand roemde de jarenlange inzet van de heer Pater en noemde hem de enige fulltime vrijwilliger.
De gehuldigde toonde zich zichtbaar ontroerd bij het in ontvangst nemen van de prijs.
Voor filmpje klik hier van uitreiking Cornelis Joppensz

Achtergrondinformatie:
Cornelis Joppenz Beeldje
Beschrijving
Het Cornelis Joppensz Beeldje wordt toegekend, als waardering voor bijzondere verrichtingen voor de stad Leiden, aan een persoon die langdurig maatschappelijk actief is geweest voor één speciale zaak of op één bepaald terrein. Het is een miniatuur in brons, naar het oorspronkelijke standbeeld van Wenkebach. Cornelis Joppensz was de Leidse weesjongen, die in 1574 in het belegerde Leiden het eerste teken van de bevrijding bracht.
Het wordt toegekend bij B&W-besluit en uitgereikt door een lid van het College van Burgemeester en Wethouders.

Cornelis Joppenz prijs

Stuurgroep WOP

Toespraak door Wethouder

Grote verbazing

Cornelis Joppenz prijs

De wethouder

Bij station

Het origineel

Cornelis Joppenz prijs

Voor Leienaars

Door Wenkebach

Foto's: Wil van der Voort van Beelding 3 juli 2009