Afsluitingsborrel met toespraken
Het "sturen" is afgelopen, het bouwen begint click to close