De Cornelis Joppenz prijs
De wethouder biedt hem het daarbij behorende beeldje aan click to close