Vermist
IK ZOEK
GERARDUS JACOB GERRITSEN

Opsporing verzocht
(Zie foto's hierna.)
Naam :GERRITSEN, Gerardus Jacob
Geboren :20 oktober 1927 te Den Haag
Beroep :(toen) soldaat verpleger
Reg.nr. :271020001
Onderdeel:Korps Genietroepen en Pioniers te Bergen op Zoom
Plaatsing:Sub. Bat. kl.KW III te Batavia
Sub. Bat. 5e Comp. KW III
3e Veldcomp. te Padang (Militair Hospitaal)

Geschiedenis
Vertrokken uit Bergen op Zoom eind juni 1946 naar Engeland en vandaar op 23 of 25 juli 1946 naar Batavia.
Was daar chauffeur en later ziekenverpleger.
Leerde op 18 februari 1947 een Javaanse kennen doch verzweeg dit, tot 2 februari 1948 voor zijn moeder.
In een brief aan zijn moeder, dd. 19 februari 1948, meldt hij dat zij in verwachting is. Hij vraagt toestemming om te trouwen.
In die brief geeft hij op:

Naam : Ragiban, Saritie
Geboren : 1 januari 1927 te Medan
Geloof : Protestant
Ras : Javaanse


Haar vader en moeder zijn reeds overleden en zij heeft gewerkt bij Chinese mensen, die bij het Leger des Heils waren aangesloten. (Ook hij en zijn moeder waren in die tijd nauw verbonden met het Leger des Heils.)
In een brief, dd. 1 april 1948, vraagt hij om een volmacht van zijn moeder voor toestemming om te trouwen, welke ondertekent moet zijn door de burgemeester van de gemeente Scherpenzeel (Gld), zijn toenmalige thuis.
Hij vermeld in zijn brief dat hij die volmacht ook nodig heeft om werk te zoeken. Tevens vermeld hij dat hij al werk aangeboden heeft gekregen bij de Portland Cementfabrieken, vlakbij Padang, als assistent van een dokter.


Gerard met bas
Klik op foto
voor vergroting.
Herkent u zich?
Kent u iemand?


The Mixers

In een ongedateerde brief vraagt hij weer om een volmacht; de gegevens over zijn a.s. vrouw zijn dan iets anders en wel:

Naam : Rachiban, Saritih
Geboren : 3 januari 1926 te Djocja
In een brief dd. 14 augustus 1948 deelt hij mee dat hij een dochter heeft gekregen:

Naam : Marie Marianna (roepnaam Marietje)
Geboren : 5 juni 1948


In die brief vraagt hij om excuses, omdat hij twee en een halve maand niet had geschreven, hij moest voor dienst twee en een halve maand naar Palembang (straf nŠ 1e desertie?).
Hij schrijft verder dat het kind wettig is ingeschreven op zijn naam. Ook hoopt hij gauw burger te worden want hij werkt al voor proef bij de fabriek.
Hij heeft daar gestudeerd en is geslaagd voor controlerend geneesheer en heeft de volgende diploma's behaald:
Ass. laborant; Ass. op de operatiekamer; Beknopte Medische Hulp op afgelegen plaatsen en HygiŽnist.
Zijn laatst bekende brief aan zijn moeder is gedateerd 24 oktober 1949. Hierin vraagt hij om een vergeving daar hij in grote moeilijkheden zat (2e desertie ?).
Verder nog dat een brief met uitgebreide relaas zal volgen. (Niet in mijn bezit!)
In een brief van het Ministerie van Oorlog, Mauritskade 19, Den Haag, dd. 1 maart 1950, bureau 2 nr. 34061, wordt meegedeeld dat van het Hoofd van de Sociale Dienst te Batavia een telegram is ontvangen:
Soldaat G.J. Gerritsen, 271020001, is op 22 december 1949 voor de tweede maal gedeserteerd!
Via de Dienst voor Maatschappelijke Zorg van het Ministerie van Binnenlandsezaken is geprobeerd om Mevr. Spoor, echtgenote van de voormalige Generaal Spoor, e.e.a. uit te laten zoeken, hetgeen niet het gewenste resultaat behaalde.

Tot zover.


Pasfoto
Gerard.

Klaar voor de jacht
(20 feb. 1947).

Zijn officieren
(fotonr. 46-10 13)

G.J. Gerritsen
Saritie.

In het midden van de jaren zestig heb ik een poging ondernomen om een onderzoek in te stellen via de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden te Djakarta, echter zonder succes.

Door overlijden van onze moeder (Mevr. Marianna Pater-Speelman) zijn verdere acties niet meer ondernomen.
Echter de wens om hem, zijn vrouw en/of zijn dochter eens te ontmoeten blijft.

Hij is, met nog een broer en een zuster, uit een eerder huwelijk van onze moeder.

Zijn biologische vader is ook weer hertrouwd en kreeg een zoon, Herman (zie hieronder.)

Deze zoon, is de broer van mijn broer maar niet mijn broer!!!!!Voor ziekenboeg met collega?.

Saritie, Padang
(18-3-'47).

Introductieboekje
Genietr. & pioniers.

Blad, uitgegeven na bezoek Gen. Krul.
Maandopgave Vermiste Militairen.

Volkskrant 06-02-1950

Volkskrant 06-02-1950

Download hier informatie door
Mark Spijker

Dinsdag 16 februari 2000 was Bram in de TROS-studio in Hilversum. Hier werd een opname gemaakt voor het programma TROS-VERMIST.
(Zie ook de link.)
Er werd toen een zgn. ".MOV" gemaakt voor het internet, een bewegende oproep aan vermiste personen.

Sinds dat jaar is de oproep te zien op de site van de TROS
Klik / Click
"And action...."

Tuesdag february 16th, 2000, Bram went to the TROS-TV-studios in Hilversum. Here they made a program TROS-VERMIST (MISSING).
(See also the link.)
They made a so called ".MOV" for the internet, an animated call to missing people.

Since that year, you can see my summons at the site of TROS-TV.


Een gedenkbeeld voor Achterblijvers na Vermissing
4 juni: De dag van de Vermisten
In 1999 bestond de Vereniging Achterblijvers na Vermissing ( VAV ) vijf jaar.
Om dit lustrum op gepaste wijze te herdenken heeft de VAV 4 juni uitgeroepen tot 'De dag van de Vermisten'. Op deze dag in 1999 werd tevens het monument voor Vermisten onthult.
Als iemand overleden is heeft men een plek om naar toe te gaan om met de overledene tezamen te zijn, een bloemetje te leggen en een gesprek te houden. Achterblijvers hebben zo'n plek niet. Daarom wilde de VAV zo'n monument oprichten in het centrum van het land. Dit monument is een plaats waar de achterblijver zich verbonden kan voelen met de vermiste. Een plaats waar even rust kan zijn. Een plaats waar bloemen kunnen worden gelegd.
Het monument is ontworpen door kunstenaar Marianne van den Heuvel. Haar motivatie: 'Na het lezen van alle materiaal rondom vermissing wist ik dat er voor achterblijvers nooit rust kan zijn, dat er altijd gewacht wordt. Daarom wilde ik graag een 'halte' maken, een plaats waar -al is het maar even- geschuild kan worden. Het begrip 'halte' heeft gestalte gekregen in mijn ontwerp, doordat ik in de vorm het idee van een wachthuisje heb meegenomen.'              (Bron: Tros TV Vermist)

: 20 juli 2005