Foto-scholen

Hieronder kunt u een keuze maken uit de foto-albums van de Leidse scholen.

Foto's zijn gratis te downloaden. Een kleine donatie is welkom.
Steun de actie "Vakantie" voor
Familie Kinder Huis in Toruń

Banknummer NL84 INGB 0001 5826 15 t.n.v. B. Pater, Leiden
o.v.v. Vakantie FKH
Zie foto's overdracht auto hier


>

Ingebruikname Mare College 04-09-2013

Viersprong Onthulling 10-01-2014This site is since 11 januari 2014