Foto-Incluzio

Hieronder kunt u een keuze maken uit de foto-albums van Incluzio Leiden.

Foto's zijn gratis te downloaden. Een kleine donatie is welkom.
Steun de actie "Vakantie" voor
Familie Kinder Huis in Toruń

Banknummer NL84 INGB 0001 5826 15 t.n.v. B. Pater, Leiden
o.v.v. Vakantie FKH
Zie foto's overdracht auto hierOpening Kenniswinkel


This site is 25 oktober 2021