Foto-Familie Organisatie Pater

Hieronder kunt u een keuze maken uit de foto-albums van de F.O.P..

Foto's zijn gratis te downloaden. Een kleine donatie is welkom.
Steun de actie "Vakantie" voor
Familie Kinder Huis in Toruń

Banknummer NL84 INGB 0001 5826 15 t.n.v. B. Pater, Leiden
o.v.v. Vakantie FKH
Zie foto's overdracht auto hier
2014-04-13 Leersum
2016-04-16 Soesterberg

2017-04-08 Castricum Monniken
2018-04-07 Nienoord - Leek
2019-04-13 Concordia Gouda